Mål T-278/16: Talan väckt den 31 maj 2016 – Atlas Copco Airpower och Atlas Copco mot kommissionen