Europaparlamentets resolution om meddelandet från kommissionen om att bekämpa rasism, främlingsfientlighet och antisemitism i kandidatländerna (KOM(1999) 256 - C5-0094/1999 - 1999/2099(COS))