Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie over de bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme in de aspirant-lidstaten (COM(1999) 256 - C5-0094/1999 - 1999/2099 (COS))