Kommissionens förordning (EG) nr 1526/2003 av den 28 augusti 2003 om ändring av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget