SKRIFTLIG FRÅGA E-0344/03 från José Ribeiro e Castro (UEN) till kommissionen. Kvinnoorganisationer. Budgetpost A-3046.