SKRIFTLIG FRÅGA E-1561/02 från Richard Corbett (PSE) till kommissionen. Förhållandet mellan den höge representanten och kommissionen.