Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.2885 - Corus UK Limited/Redrow Homes Limited) - Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)