SKRIFTLIG FRÅGA P-1762/01 från Michael Cashman (PSE) till kommissionen. Import av kött.