TITJUR Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs föredraget den 30 januari 2003. # Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien. # Fördragsbrott - Direktiv 91/271/EEG - Artikel 5 - Rening av avloppsvatten från tätbebyggelse - Underlåtenhet att ange känsliga områden. # Mål C-419/01. kommissionen mot Spanien