Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9951 – PSPIB/Tishman Speyer/Espace Lumière) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2020/C 309/07