Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9951 – PSPIB/Tishman Speyer/Espace Lumière) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2020/C 309/07