Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9951 – PSPIB / Tishman Speyer / Espace Lumière) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 309/07