Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9951 – PSPIB / Tishman Speyer / Espace Lumière) Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (Tekstas svarbus EEE) 2020/C 309/07