Rådets motivering: Rådets ståndpunkt (EU) nr 6/2020 vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 1071/2009 och (EU) nr 1024/2012 i syfte att anpassa dem till utvecklingar inom vägtransportsektorn 2020/C 153/02