Mål T-42/02: Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission väckt den 21 februari 2002 av Banca Montei dei Paschi di Siena spa