SKRIFTLIG FRÅGA E-3261/01 från Joke Swiebel (PSE) till kommissionen. Förordning (EG) nr 1347/2000 och möjligheten till borgerlig vigsel och adoption för personer av samma kön i Nederländerna.