SKRIFTLIG FRÅGA E-1514/03 från André Brie (GUE/NGL) till rådet. Antalet yttringar av antisemitism har påtagligt ökat i EU under 2002.