SKRIFTLIG FRÅGA E-1847/01 från Francesco Turchi (UEN) till kommissionen. Anbudsinfordran från Trambus.