Kommissionens förordning (EG) nr 210/2003 av den 3 februari 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2316/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor