/* */

Förslag till avgörande av generaladvokat Léger föredraget den 12 oktober 2000. # Oy Liikenne Ab mot Pekka Liskojärvi och Pentti Juntunen. # Begäran om förhandsavgörande: Korkein oikeus - Finland. # Direktiv 77/187/EEG - Skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag - Direktiv 92/50/EEG - Offentlig upphandling av tjänster - Kollektivtrafik som ej omfattar sjöfart. # Mål C-172/99. TITJUR Liikenne