SKRIFTLIG FRÅGA E-2813/02 från Salvador Jové Peres (GUE/NGL) till kommissionen. Oegentligt godkännande av kommissionen av en ändring av uppgifterna om mängden bearbetade tomatprodukter.