Mål C-224/02: Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av Korkein Oikeus av den 14 juni 2002 i målet mellan Heikki Antero Pusa och Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö