SKRIFTLIG FRÅGA E-1866/02 från James Fitzsimons (UEN) till rådet. ILO:s rapport om barnarbete.