Sag F-90/14: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 27. april 2015 — Meyer mod Kommissionen (Personalesag — midlertidigt ansat — vederlag — familietillæg — afslag på børnetilskud — artikel 2, stk. 3, litra b), i bilag VII til vedtægten — barn mellem 18 og 26 år, som er under skole- eller erhvervsmæssig uddannelse — uddannelsestillæg — artikel 3, stk. 1, i bilag VII til vedtægten — barn, som går i en uddannelsesinstitution regelmæssigt og på fuld tid — afbrydelse af uddannelsen — sagen åbenbart ugrundet)