SKRIFTLIG FRÅGA E-1012/03 från Roberta Angelilli (UEN) till kommissionen. Kommunen Pisas utnyttjande av medlen från Daphneprogrammet.