Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs föredraget den 17 januari 2002. # LTJ Diffusion SA mot Sadas Vertbaudet SA. # Begäran om förhandsavgörande: Tribunal de grande instance de Paris - Frankrike. # Varumärken - Tillnärmning av lagstiftning - Direktiv 89/104/EEG - Artikel 5.1 a - Begreppet tecken som är identiskt med varumärket - Användning av en särskiljande beståndsdel av varumärket med uteslutande av andra tecken - Användning av ett varumärkes samtliga beståndsdelar, men med tillägg av andra beståndsdelar. # Mål C-291/00. LTJ Diffusion TITJUR