Kommissionens förordning (EG) nr 1181/2000 av den 5 juni 2000 om fastställande för maj månad 2000 av den särskilda växelkursen för det belopp som skall utgå som ersättning för kostnaderna för lagring av socker