Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening nr. 2505/96 betreffende de opening en de wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten