Mål T-91/03: Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission väckt den 10 mars 2003 av SGL Carbon AG