Kommissionens förordning (EG) nr 2628/2000 av den 30 november 2000 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris