Skriftlig fråga E-0793/05 från Nigel Farage (IND/DEM) till kommissionen. Gästfrihet