Mål T-128/03: Talan mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) väckt den 18 april 2003 av SUCCESS-MARKETING Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H.