Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9669 – PPF Group/Central European Media Enterprises) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 299/10