Domstolens beslut (andra avdelningen) av den 26 oktober 2000 i mål C-447/98 P: Molkerei Großbraunshain GmbH, och Bene Nahrungsmittel GmbH mot Europeiska gemenskapernas kommission (Gemenskapsskydd för ursprungsbeteckningar — Kommissionens förordning om registrering av beteckningen Altenburger Ziegenkäse — Talan om ogiltigförklaring — Avvisning — Uppenbart att överklagandet är ogrundat)