Rådets gemensamma ståndpunkt av den 13 juni 2002 om ändring och förlängning av gemensam ståndpunkt 2001/357/GUSP om restriktiva åtgärder mot Liberia