SKRIFTLIG FRÅGA E-4136/00 från Chris Davies (ELDR) till kommissionen. Anpassning till tekniska framsteg för tjugoåttonde gången av direktivet om farliga ämnen (67/548/EEG).