Mål T-329/02: Talan mot Europeiska gemenskapens kommission väckt den 24 oktober 2002 av URS Nederland B.V.