SKRIFTLIG FRÅGA E-1266/02 från Heinz Kindermann (PSE) till kommissionen. Skydd av det europeiska ålbeståndet och fångst av glasål.