Mål C-241/03: Talan mot Konungariket Nederländerna väckt den 5 juni 2003 av Europeiska gemenskapernas kommission