Förslag till rådets beslut beträffande den ståndpunkt som gemenskapen skall inta inom associeringsrådet när det gäller Republiken Lettlands deltagande i gemenskapens åtgärdsprogram "Ungdom"