Offentliggörande i enlighet med artikel 9 i förordning (EEG) nr 2081/92 av en begäran om ändring på en eller flera punkter i produktspecifikationen för en beteckning som registrerats enligt artikel 17 eller artikel 6 i samma förordning