Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kazakstan om upprättande av ett system med dubbelkontroll utan kvantitativa begränsningar avseende export från Republiken Kazakstan till Europeiska gemenskapen av vissa stålprodukter som omfattas av EG- och EKSG-fördragen