SKRIFTLIG FRÅGA E-2621/03 från Piia-Noora Kauppi (PPE-DE) till kommissionen. Bättre konsumentsäkerhet genom extra privat certifiering.