SKRIFTLIG FRÅGA E-3564/03 från Torben Lund (PSE) till kommissionen. Internationella teletjänster och konkurrens.