/* */

Kommissionens beslut av den 01/09/2000 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr IV/M.2077 - CLAYTON DUBILIER & RICE/ITALTEL) på grundval av rådets förordning (EEG) nr 4064/89. (Endast den engelska texten är giltig)