Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.1880 - Minnesota Mining and Manufacturing/Quante) (Text av betydelse för EES)