Mål T-221/02: Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission väckt den 24 juli 2002 av Giorgio Lebedef m.fl.