SKRIFTLIG FRÅGA E-2768/03 från Alexandros Alavanos (GUE/NGL) till kommissionen. Hellenic Shipyards leveranser av beställningar från OSE.