SKRIFTLIG FRÅGA E-2801/99 från Glyn Ford (PSE) till kommissionen. Europeiska studiebidrag.