Kommissionens förordning (EG) nr 2349/2000 av den 24 oktober 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker